BESPLATNA NARUDŽBA DOSTAVE + 99 € | ŠIFRA: FREESHIP


Odricanje

Opci uvjeti

Ovi Opći uvjeti ugovora (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) reguliraju postupak kupnje i prodaje proizvoda koje nudi Lasers-Pointers.com (u daljnjem tekstu: Lasers-Pointers.com) u katalogu koji je dostupan na njegovoj web stranici www.Lasers-Pointers.com.

Opći uvjeti vežu Lasers-Pointers.com i kupca (kupca), dajući im niz prava i obveza, od trenutka kada potonji napravi i prihvati narudžbu preko gore navedene stranice. Obje strane su obavezne i dobro ih poznaju, pa je njihovo prihvaćanje prilikom registracije kao kupca neophodno za formaliziranje narudžbe. Stoga Kupac mora pažljivo pročitati ove uvjete.

Naslovi različitih klauzula su samo informativni, a neće utjecati, kvalificirati ili proširiti tumačenje Općih uvjeta.

Ovi Opći uvjeti bit će regulirani odredbama važećih zakonskih propisa.

1. Uključene stranke

Vlasnik tvrtke:
Ime: Luis Corraliza Sanchez
NIF: 4857077-Y
Sjedište: C / San Juan Bautista N10 1A - 45600 - Talavera de la Reina - Toledo
E-pošta (e-pošta): info@lasers-pointers.com

Kupac:
Kupac se smatra bilo kojim korisnikom web stranice www.Lasers-Pointers.com koji je predao narudžbu i istovremeno prihvaćanje istog u trenutku kada je ispunjen.

Klijent se mora registrirati kao takav i pružiti sljedeće podatke kako bi mogao izvršiti narudžbu: ime i prezime ili naziv tvrtke, CIF / NIF, adresa računa, adresa dostave, kontakt telefon i kontakt adresa e-pošte. Trenutno morate prihvatiti ove Opće uvjete.

Ovi podaci koje dostavi Kupac tretirat će se u skladu s Uvjetima korištenja web stranice (odjeljak "Pravna obavijest")

2. Svrha ugovora

Kupac prodaje proizvode koje nudi Lasers-Pointers.com na svom webu. Riječ je o proizvodima laserskih pokazivača namijenjenim privatnoj potrošnji.

3. Ponuda za nadmetanje

Ponuda je ograničena na proizvode koji se pojavljuju na webu www.Lasers-Pointers.com i vrijedi za kupnje širom svijeta.

Svaki proizvod ima podatkovni list koji prikazuje tehničke karakteristike proizvoda, marku, model, fotografije, prodajnu cijenu s PDV-om na poluostrvu i Balearskim otocima, kao i razdoblje raspoloživosti proizvoda s obzirom na njegovu isporuku i isporuku prema Kupcu.

Ukupni trošak narudžbe bit će obaviješten Klijentu u trenutku izvršenja vaše narudžbe i prije prihvaćanja iste.
Cijena proizvoda je ona koja se pojavljuje na Internetu u trenutku narudžbe.

4. Prihvaćanje ponude

Javlja se u vrijeme u kojem kupac daje izričitu suglasnost za izvršenu narudžbu. Prethodno je u registraciji klijenta morao prihvatiti Opće uvjete.

5. Nalozi za plaćanje

Postoje tri načina plaćanja za svaku narudžbu s koje možete odabrati Klijenta:

A) Plaćanje unaprijed bankovnim prijenosom:

Klijent mora izvršiti bankovni prijenos na račun tvrtke Lasers-Pointers.com za iznos cijene proizvoda narudžbe. U prijenosu mora biti naveden broj naloga (sustav automatski dodjeljuje broj nakon narudžbe); Osim što na adresu Lasers-Pointers.com navedete kao korisnika iste.

Prijenos se mora izvršiti u roku od najviše deset dana od dovršetka narudžbe na bankovni račun koji će se pojaviti nakon kupnje. Ako u tom roku nema dokaza o plaćanju, narudžba će se automatski otkazati.

B) Plaćanje putem kartice:

Kupac može izabrati plaćanje putem svoje kartice, realizirajući operaciju u trenutku realizacije narudžbe. Plaćanje karticom je 100% sigurno.

6. Isporuka naloga

Rok isporuke narudžbi ovisi o dostupnosti proizvoda ili proizvoda koji ih čine, dostupnosti koja je navedena na karticama svakog proizvoda u katalogu web-stranice www.Lasers-Pointers.com. Uvjeti dostupnosti, u svrhu računanja vremena za isporuku narudžbi, bit će oni koji se pojavljuju oglašeni na stranici u trenutku kada je nalog izvršio kupac.

U formaliziranim nalozima u načinu plaćanja unaprijed uzet će se u obzir i za izračun rokova isporuke dokaz o realizaciji plaćanja od strane Klijenta bankovnim prijenosom ili gotovinski dohodak na broju bankovnog računa naznačeno Laserski- Pointers.com.

Međutim, ovo razdoblje dostupnosti može se izmijeniti u slučaju istodobnih narudžbi za isti proizvod ili proizvode koji dovode do završetka zaliha proizvoda. Novo vrijeme isporuke biti će Klijentu naznačeno u najkraćem mogućem roku. Ako je kraj zaliha konačan, kupcu će se savjetovati da odabere između proizvoda koji nije sličnih karakteristika i cijene slične prodanom proizvodu ili otkaže vašu narudžbu, vraćajući unaprijed uplaćeni novac u slučaju narudžbi s modalitetom Plaćanje unaprijed.

Kašnjenje u isporuci dulje od deset dana, prema terminu raspoloživosti, kašnjenje koje se pripisuje Lasers-Pointers.com, kupcu će dati pravo na otkaz njegove narudžbe ako se tako pismeno očituje putem e-maila na adresu info @ lasers-pointers. com I, ako je primjenjivo, novac plaćen unaprijed, bez ikakvih zahtjeva za naknadu štete, sadašnje ili buduće, izravne ili neizravne.

Rok isporuke ovisit će o vrsti pošiljke koju je odabrao kupac, pojavit će se tijekom postupka kupnje. Ovi uvjeti su uvijek približni i ni u jednom trenutku nisu osigurani, stoga nikada neće biti valjan razlog za odbijanje paketa ili otkazivanje kupnje, klijent razumije i pretpostavlja njegovo prihvaćanje, kao i zahtjev za nastale troškove koje sam stvorio ako ne izvrši kupnju iz tog razloga.

Narudžbe koje nisu isporučene Kupcu u roku od sedam dana od slanja iz razloga koji se ne mogu pripisati Lasers-Pointers.com bit će vraćene prodavatelju, a narudžba će biti poništena u sve svrhe i vraćena Klijentu, ako ih ima, uplaćeni novac u unaprijed i bez ikakvih zahtjeva za naknadu štete, sadašnje ili buduće, izravne ili neizravne.

Dostava će se obavljati od vrata do vrata na adresi za dostavu koja je navedena u podacima o dostavi narudžbe. Naknadna izmjena ove adrese može stvoriti niz troškova koje će snositi Kupac.

Narudžbe će dostaviti prijevoznička tvrtka na adresi za dostavu koju je naznačio Kupac i osoba koja je utvrđena kao primatelj istih. Ti podaci bit će uključeni u dostavnicu transportnog poduzeća, u kojoj će se navesti i broj pošiljki pošiljke, ukupna težina, broj narudžbe i naknada (samo u slučaju naloga izvršenih u načinu plaćanja uz povrat sredstava) ,

Isporuke glomaznih ili prekomjernih težina proizvoda ili proizvoda koji predstavljaju poteškoće s isporukom isporučuju se na portalu naznačene adrese.

Uz dostavnicu, kupcu će se uz svaku narudžbu, dostaviti i račun za kupnju putem e-maila.

Ako račun nedostaje, Kupac ga može zatražiti e-poštom na adresu info@lasers-pointers.com, uz naznaku imena vlasnika računa i broja narudžbe, a opet će vam biti poslan e-mailom.

Ako je u trenutku isporuke jasno i jasno vidljivo, bez potrebe za rukovanjem otpremnom ambalažom ili pakiranjem proizvoda, da proizvod ima oštećenja uzrokovana oštećenjem transporta ili, na isti način, pogreškom primljenu robu, Kupac mora zabilježiti u dostavnici i dostaviti je Lasers-Pointers.com (e-poštom na adresu info@lasers-pointers.com) u roku od 24 sata od primitka narudžbe kako bi biti u mogućnosti zatražiti povrat pogođenog proizvoda, a s njim i zamjenu novim ili povrat cijene koju je isti platio.

Neispravnosti nastale u prijevozu koje su vidljive tek nakon raspakiranja proizvoda moraju se prijaviti u prva 24 sata od primitka narudžbe elektroničkom poštom na adresu info@lasers-pointers.com, što ukazuje na štetu nastalu na proizvodu i zatraženje povratka pogođenog proizvoda, a s njim zamjena novim ili povrat cijene koju je isti platio.

7. Otkazivanje naloga

Samo otkazivanja narudžbi bit će prihvaćena ako vaša narudžba još nije poslana. U slučaju da je već pripremljen, ali nije poslan ako ga želite otkazati, to možete pretpostaviti troškom od 10 € koji će biti diskontiran od iznosa već plaćenog kao obrada narudžbe. Ako još niste platili vašu narudžbu za odabir načina plaćanja po isporuci, morate platiti 10 € putem bankovnog depozita na bilo kojem od računa koji će vam biti dostavljen, ako takav dug ne preuzmete i ne priznate kod Lasers-Pointera. com Koji će poduzeti pravne mjere za koje smatra da je primjereno za povrat tog iznosa. Ako je vaša narudžba već poslana, možete je poslati u roku od najviše 14 dana, ali troškove dostave snosi kupac / kupac, plus što će vam se oduzeti od iznosa koji treba vratiti 15 € za troškove dostave na naš dio i Obrada narudžbe.

Obveza kupca / kupca je da osigura da je traženi proizvod onaj koji želite, a u slučaju sumnje o njemu to je obaveza kupca / kupca da se obrati Lasers-Pointers.com da se raspita o proizvodu prije njegovog kupiti.

U slučaju da primatelj / kupac odbije kupnju iz razloga koji nisu Lasers-Pointers.com, on može zatražiti troškove slanja primatelju istog, prisiljavajući ga da plati ukupne troškove isporuke koji će nastati. procjenjuje se na 20 €.

8. Jamstvo proizvoda

Pravni okvir jamstva (Zakon 23/2003, od 10. srpnja, o jamstvima u prodaji robe široke potrošnje) ima za cilj pružiti Klijentu različite mogućnosti da zahtijeva sanitariju kada stečeno dobro ne u skladu s ugovorom, pružajući mu mogućnost zahtijevanja popravka ili zamjene dobra, osim ako je to nemoguće ili nesrazmjerno. Kada popravak ili zamjena nisu mogući ili nisu uspješni, potrošač može zahtijevati smanjenje cijena ili raskid ugovora. Proizvodi imaju jamstvo 2 godine od dana primitka pošiljke. Proizvođači proizvoda isključivo su odgovorni za jamstvo i pružaju potrebnu tehničku i podršku nakon prodaje. U slučaju da kupac ima bilo kakav problem s proizvodom, obratite se Službi za tehničku pomoć (SAT) koju je odredio svaki proizvođač.

S tim u vezi Lasers-Pointers.com će odgovoriti kupcu na bilo koji nedostatak sukladnosti koji postoji u trenutku isporuke proizvoda iz narudžbe, a podrazumijeva se kao roba za privatnu potrošnju.

Jamstvo Lasers-Pointers.com je 6 mjeseci kao distributer, nakon 6 mjeseci od datuma narudžbe jamstvo nudi izravno proizvođač. Lasers-Pointers.com u slučaju kvara jednog od tih proizvoda kupcu će dostaviti adresu proizvođača da ga pošalje na popravak ili zamjenu. Troškove ovog povrata kupac će u svakom slučaju snositi.
· Ako se oštećenje pokaže tijekom prvih 6 mjeseci od isporuke robe, pretpostavlja se da je anomalija već postojala kad ju je kupio i potrošač ne mora ništa dokazivati.
· Međutim, ukoliko se neusklađenost očituje nakon 6 mjeseci i u sumnjivim slučajevima, proizvođač bi mogao zahtijevati neovisno stručno izvješće za obradu garancije. U očiglednim slučajevima kvara ili nepravilnog rada u garancijskom roku nema problema.
U svakom slučaju, za vrijeme dok se potrošač liši proizvoda, obustavlja se izračun roka garancije; Na primjer, ako popravak predmeta traje 15 dana, jamstveno razdoblje će isteći 15 dana kasnije od prvobitno planiranog.

Da bi se nosio s ovom garancijom, kupac mora kontaktirati Lasers-Pointers.com slanjem e-maila na adresu info@lasers-pointers.com u kojem će navesti: ime vlasnika računa, broj naloga, broj fakture i uzrok neusklađenosti.

Ako nam trebate poslati svoj proizvod na pregled, adresa za dostavu bit će vam dostupna. Troškove slanja snosi kupac. Pored oštećene stavke mora biti primjerak fakture za kupnju i jamstvenog ugovora koji je pravilno potpisala Tehnička podrška. Nakon 7 dana od zahtjeva kupca na Lasers-Pointers.com, ako proizvod nije obrađen i isporučen na mjestu naznačenog u Tehničkoj podršci, naš odjel neće prihvatiti zahtjev i poništit će navedeni zahtjev otkazivanjem bilo koje vrste garancije na uređaju. Ako je oštećena komponenta primljena zbog lošeg pakiranja, nećemo se pobrinuti za popravak. Obavijestiti kupca o problemu i riješiti ga izravno klijent i prijevoznička agencija. Bilo koji materijal koji nije u skladu s ovim karakteristikama bit će vam poslan natrag, čak i ako materijal ispunjava druge dijelove jamstva. Ako odaberete nesiguran način dostave, a paket je oštećen, kupac će biti odgovoran za gubitak.

- Proces garancije.

A) Ako se na primitku proizvoda dokaže da su štete pokrivene jamstvenim uvjetima, nakon popravljanja ili zamjene kupcu se vraća bez troškova.

· Popravak ili zamjena. Prvo što treba učiniti je poslati proizvod na popravak ili zamijeniti novim. Izbor je na prodavaču, koji će odlučiti na temelju troškova koje ostvaruje svaka opcija: ako je jedna od njih nesrazmjerna drugoj, prodavatelj može odabrati najprikladnije za svoje interese, sve dok potrošač ne pretpostavi veći nedostaci. U slučaju da isti članak nije dostupan, izvršit će se izmjena u jednakom ili većem beneficiranom članku, koji će uvijek biti informiran i prethodno prihvaćen, i pod uvjetom da klijentov zahtjev nije nerazmjeran, kako je navedeno u zakonu 23/2003. od 10. srpnja garancija u prodaji robe široke potrošnje (BOE br. 165 od 11-07-2003)
· Smanjenje cijene ili raskid ugovora. Kada nije moguće (ili razumno) zamijeniti proizvod novim, ako popravak ili zamjena ne služe ostavljanju proizvoda u uvjetima sukladnosti, kada je pretjerano vremensko razdoblje ... potrošač može odlučiti između traženja za smanjenje cijene Ili raskinuti ugovor (sve dok je važan nedostatak sukladnosti). Uz to, potrošač ima pravo na naknadu štete.

Lasers-Pointers.com iz drugih razloga, osim tvrtke, ne obvezuje se isporučiti proizvod koji je tražen u određenom razdoblju, budući da je to vrijeme koje odredi veletrgovac ili proizvođač, što je termin koji će se kupcu uredno priopćiti putem pošte ,

Povratna pošiljka bit će obavljena redovnom poštom, s tim da je kupac odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili gubitak, u slučaju da preferira pošiljku osiguranu i bržu, može se odlučiti da je vrati ekspresnim kurirom, uz plaćanje 3 €. Taj će iznos biti uplaćen bankovnim prijenosom.

B) Ako primanje proizvoda dokaže da oprema radi savršeno, bit će vraćena kupcu, a kupac mora platiti generirane troškove prijevoza, kao i troškove rukovanja i provjere, procijenjene na ukupni iznos od 10 €. Povratna pošiljka bit će obavljena redovnom poštom, a kupac je odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili gubitak, u slučaju da preferira pošiljku osiguranu i bržu, može se odlučiti da je vrati ekspresnim kurirom, povećavajući iznos od 3 € plus, 13 € u ukupna. Taj će iznos biti uplaćen bankovnim prijenosom.

C) Ako se nakon primitka proizvoda ustanovi da kvarovi opreme krše jamstvene uvjete, jamstvo će se poništiti. Predmet će se vratiti kupcu i mora mu se platiti nastali troškovi prevoza, kao i troškovi rukovanja i provjere, procijenjeni na ukupni iznos od 10 €. Povratna pošiljka bit će obavljena redovnom poštom, a kupac je odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili gubitak, u slučaju da preferira pošiljku osiguranu i bržu, može se odlučiti da je vrati ekspresnim kurirom, povećavajući iznos od 3 € plus, 13 € u ukupna. Taj će iznos biti uplaćen bankovnim prijenosom.

Nakon pregleda pošiljke uređaja, procijenjene troškove u iznosu od 5 €, koji odgovaraju bilo kojoj promjeni adrese ili zamjerki, bilo na zahtjev kupca ili zato što je pogrešno naznačeno u narudžbi, snosi kupac.
Ako se paket vrati na pogrešnu adresu, izostane, ne preuzme ga ili odbije, kupac će biti obaviješten kada ga primimo u našem uredu, tako da odluči učiniti s njim. U slučaju zahtjeva nove pošiljke potrebno je platiti 5 € kao troškove dostave. Proći će mjesec dana od našeg obavještenja da se dogovori o rješenju, nakon što će se smatrati da će se bez odgovora zanemariti s kupnjom i odricanjem vaših članaka i iznosa koji su platili.

- Otkazivanje garancije.

Slučajevi jamstva neće se prihvatiti ako je Kupac nepravilno koristio ili nije u skladu s njihovim karakteristikama.

Proizvodi su izvan jamstva iz sljedećih razloga:

· Nepravilna uporaba, manipuliranje ili održavanje od strane Kupca uređaja ili komponente.
· Komponente spaljene od električnih napona ili prenapona.
· Slomljene ili oštećene komponente podložne udarima.
· Nepravilno popravljanje, modificiranje od strane kupca tima.
· Povreda, uklanjanje ili prikrivanje garancije Lasers-Pointers.com od proizvođača ili svih proizvoda (uključujući naljepnice sa serijskim brojevima i sigurnosnim pečatima).
· Kvarovi koji nastaju uslijed nepravilne uporabe ili izvan određenih okolišnih uvjeta, oštećenja u instalaciji ili habanja uslijed uobičajene uporabe opreme.
· Stetu uzrokovanu katastrofama poput požara, poplava, vjetra, potresa ili oluja.
· Estetska ili ogrebotina u plastičnim materijalima kao što su kućišta.
· Stete uzrokovane udarcima s drugim predmetima, pada, izlijevanje tekućine ili uranjanje u tekućine.
· Kvar kao rezultat manipulacija od strane neovlaštenih tehničara, kao i naknadnih modifikacija ili proširenja koja nisu uključena u izvornu konfiguraciju.
· Pogreške u vezi s konfiguracijskim pogreškama ili nekompatibilnim komponentama.
· Potrošni dijelovi, poput baterije. Smanjivanje trajanja baterije zbog opetovanih procesa punjenja / pražnjenja smatra se normalnim.
· Oštećivanje slučajnim slučajem, zlostavljanjem, zloupotrebom ili nepravilnim primjenama.
· Pogoršanje zbog normalne uporabe.
· Bilo kakvo oštećenje ili oštećenje ako je serijski broj i naljepnica barkoda proizvoda ili bilo kojeg njegovog dijela modificirani, izbrisani ili uklonjeni.

9. Pravo povlačenja

Klijent ima pravo povući narudžbu u roku od 14 radnih dana od primitka narudžbe, kako je predviđeno člankom 44. zakona 7/1996, od 15. siječnja, na maloprodaji.

Kupac mora obavijestiti Laserske Pointers.com e-mailom (info@lasers-pointers.com) u roku od 14 dana. Na ovaj način Kupac se može informirati o postupku vraćanja narudžbe (broj povratka, način dostave i adresa isporuke).

Sva roba mora biti vraćena netaknuta u originalnom pakiranju, u besprijekornom stanju i bez odlaganja. Kupac se mora prilagoditi i poduzeti odgovarajuće mjere zaštite i pakiranja proizvoda koji će biti poslan u naša skladišta. U suprotnom, Lasers-Pointers.com zadržava pravo odbiti povratak.

Izvan tog razdoblja neće se prihvatiti opozivi narudžbi, niti će se naručiti isporuke robe izrađene prema specifikacijama Kupca ili jasno personalizirane ili se one, po svojoj prirodi, ne mogu vratiti ili se mogu brzo pokvariti ili isteći; I zahtjeve za isporukom zvučnih snimaka ili video zapisa, diskova i softvera koje je klijent otpečatio, kao i računalne datoteke, elektronički isporučene, koje se mogu odmah preuzeti ili reproducirati na trajnu upotrebu. Ako je paket vraćen pogrešno ili nepotpuno, kupac će biti obaviješten kada ga primimo u našem uredu, tako da može odabrati što želi s njim. Imat ćete mjesec dana od nas obavijesti o prihvaćanju rješenja, nakon što će se nakon tog vremena bez odgovora smatrati da ne poštuje kupovinu i odriče se svojih članaka i iznosa plaćenog za njih.

Kupac koji snosi izravne troškove vraćanja proizvoda na Lasers-Pointers.com. Samo u slučaju da je povrat pogreška u otpremi ili nam se pripisuju neki drugi uzroci, mi ćemo se pobrinuti za troškove otpreme. Ne prihvaćamo naknadu za povrat robe. Kupac će biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tijekom prijevoza povrata u proizvodu. Povrati se moraju dostaviti na odredište u roku od 14 dana od dana prihvaćanja povrata. U suprotnom bit će odbijen i vraćen.

Kada Kupac iskoristi pravo na povlačenje ili pravo na odustajanje, nakon što primi robu i potvrdi da je u besprijekornom stanju, Lasers-Pointers.com će biti u obavezi vratiti Klijentu uplaćene iznose umanjene za troškove pošiljaka, plaćanje provizije, troškovi povrata kao što su bankovni troškovi i troškovi obrade procijenjeni na 10 €. Povrat tih iznosa izvršit će se što je prije moguće i u svakom slučaju u roku od najviše trideset dana od povlačenja ili rješenja.

10. Obveze naručitelja

Pročitajte ove Opće uvjete prije registracije kao kupac.
Poštujte Opće uvjete nakon prihvaćanja narudžbe.
Platite dogovorene cijene u trenutku stavljanja narudžbe.

11. Obveze Lasers-Pointers.com

Isporučite proizvod u dobrom stanju na poštarini.
Poštujte cijenu narudžbi dogovorenih u trenutku dovršetka istih.

12. Prava korisnika

Primajte proizvode koji čine vašu narudžbu u savršenom stanju.

13. Prava lasera-Pointers.com

Primajte plaćanje naloga.
Izmijenite cijene utvrđene na vašem webu za svoje proizvode.
Izmijenite rokove isporuke proizvoda ovisno o dostupnosti istog.
Otkažite narudžbe za neplaćanje od strane Kupca.
Otkaži web bez prethodne obavijesti.

14. Obavijesti

U svrhu obavijesti, zahtjeva i pisanja bilo koje vrste do kojih ovaj ugovor potiče, Lasers-Pointers.com smatrat će se adresom navedenom u ovim Općim uvjetima.

15. Valjanost klauzula

Cak i ako je klauzula ovog ugovora ili jednog njegovog dijela nevažeća ili neprimjenjiva, ostale će klauzule ili njihovi dijelovi i dalje biti važeći i vrijedni.

16. Primjenjivi propisi

Ovi Opći uvjeti uređeni su trenutnim španjolskim zakonodavstvom, a konkretno: Građanskim zakonikom, Zakonom 26/84 od 19. lipnja Općenito za obranu potrošača i korisnika, Zakonom 7/98 od 13. travnja, Općim uvjetima zapošljavanja, Zakonom 7 / 96 od 15. siječnja o Pravilniku o trgovini na malo, Direktiva 2000/31 EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja, Zakon 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini, Zakon 23/2003 od 10. srpnja , Jamstva za prodaju robe široke potrošnje i propisi koji ih razvijaju.

Tajnost

Slijede Uvjeti korištenja web stranice www.Lasers-Pointers.com:

1. Opći

Korištenje ove web stranice i / ili registracija kao korisnika pretpostavlja prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja i Općih uvjeta ugovora.

2. Vlasništvo nad ovom web stranicom

Ova web stranica je u vlasništvu tvrtke Lasers-Pointers.com Sva prava na njezin sadržaj, slike, tekst, dizajn i softver vlasništvo su tvrtke Lasers-Pointers.com.
Svi elementi ove web stranice, uključujući neograničenje, njihov dizajn i sadržaj zaštićeni su zakonima o intelektualnom vlasništvu, industrijskoj svojini i međunarodnim ugovorima koji se odnose na autorska prava.

3. Korištenje sadržaja

Ako Lasers-Pointers.com izričito ne odobri, ne možete reproducirati, prenositi ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj ove web stranice.

4. odgovornosti

Iako se Lasers-Pointers.com trudi da osigura točnost i točnost sadržaja ove web stranice, ona može sadržavati pogreške ili netočnosti. Stoga ne jamčimo za točnost, pouzdanost ili točnost njegovog sadržaja.
Lasers-Pointers.com se odriče odgovornosti za informacije sadržane na web stranicama trećih strana povezanih vezama, s web stranicom Lasers-Pointers.com.

Ni pod kojim uvjetima Lasers-Pointers.com neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili bilo kakvu ozljedu koja bi nastala kao rezultat ili u vezi s korištenjem ove web stranice.

Lasers-Pointers.com morate obeštetiti protiv bilo kakve štete nastale uslijed vašeg nepridržavanja ovih uvjeta ili upotrebe sadržaja ove web stranice bez prethodnog odobrenja.

5. Podijeljenost

Ako je bilo koja odredba ovih uvjeta nevaljana ili postane nevažeća ili postane neizvediva prema važećem zakonu, takva odredba ne bi imala učinka, već samo u mjeri u kojoj nedostaje valjanost i neće utjecati na bilo koju drugu odredbu sadašnjih uvjeta.

6. Zakonodavstvo i mjerodavna nadležnost

Ovi Opći uvjeti moraju se tumačiti i regulirati ih važećim španjolskim zakonodavstvom. Svaki spor koji proizlazi iz ovih uvjeta mora se riješiti na sudovima u Toledu, Španjolska. Međutim, to ne sprječava Lasers-Pointers.com da iskorištava pravo na rješavanje bilo kojeg parničnog postupka u drugoj nadležnoj nadležnosti.

7. izmjene

Lasers-Pointers.com zadržava pravo promjene sadržaja ove web stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

8. Privatnost je potpuno zajamčena

Organski zakon 15/1999, od 13. prosinca, Zaštita osobnih podataka. Prikupljeni osobni podaci podliježu automatiziranoj obradi i ugradit će se u datoteke podataka Luis Corraliza Sánchez, odgovorni za njegovo održavanje i upotrebu.
Klijent jamči da su osobni podaci pruženi Lasers-Pointers.com točni i odgovoran je za priopćavanje svih promjena u njima. Vlasnik podataka može ostvarivati ​​prava na pristup, ispravljanje i, u ovisnosti o slučaju, otkazivanje slanjem e-pošte na: info@lasers-pointers.com